Smak av Lierne

Reise og bo

Reis kollektivt til (og fra) Lierne?

Nærmeste flyplasser er Namsos Lufthavn og Trondheim lufthavn, Værnes.
Nærmeste kollektivtransportnav er Grong Stasjon. Dit går det regiontog fra både sør og nord, og buss fra Namsos. Fra Grong stasjon og siste timen inn til Lierne er det buss som bestilles av de som ønsker å reise. Bussturen må bestilles på forhånd, det gjøres enklest direkte her.

Kollektivt med tog til Grong og buss til Lierne

    • Regiontog fra sør eller nord til Grong stasjon. Bestill billett på nsb.no. 

 

    • Fra Grong stasjon til Lierne tar du buss (bestillingstransport). Bussturen må bestilles på forhånd, det gjøres enklest direkte her. Senest bestilling av denne bussen er seks timer før avreise.

 

Vil du kjøre egen bil, kjører du til  7882 Sandvika 

Overnatting

Sørsetrasetra, 951 02 287

Lierne Gjestegård, telefon 74 33 71 75

Sørgården, telefon 976 96 777

Utleiehytter Inatur. 

Taxi i Lierne

Nordli Taxi, telefon 902 50 500

Lierne Persontransport, telefon 951 69 100